Geef je op

Sinds enkele jaren is er in de gemeente Utrecht de mogelijkheid om een burgerinitiatief of burgeragendering te starten.
Hiervoor zijn een minimum aantal ondertekenaars vereist.
Als je op de hoogte gebracht wilt worden van een nieuwe agendering of initiatief dan kun je hieronder je email adres invoeren.
Dan krijg je elke keer een tekstje met een link naar een website waar je er meer over kunt lezen.
Tot nu toe zijn er ca 6 burgerinitiatieven of agenderingen per jaar geweest, dus je zal nog niet platgemaild worden.
Je kunt je natuurlijk ook altijd weer uitschrijven met de link onderaan elk nieuw bericht.

Schrijf je in
en blijf op de hoogte van nieuwe burgeragenderingen

De Utrechtse gemeenteraad telt 45 raadsleden. Door middel van een burgeragendering of -initiatief is de indiener even het 46ste raadslid.
Hieronder korte berichtjes van burgerinitiatieven of -agenderingen die nu actueel en ondertekenbaar zijn.

Burgeragendering energiezuiniger hoogbouw in Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht wil zo veel mogelijk lege plekken in de stad gaan volbouwen. Dat heet “verdichten”. Veel van deze bouwwerken zullen de hoogte in gaan. Maar hoogbouw is eigenlijk per definitie minder energiezuinig dan laagbouw. De rijksoverheid weet dat ook. En daarom is er in het Bouwbesluit voor gemeentes een mogelijkheid om voor hoogbouw ontheffingen te verlenen van de eisen m.b.t. energiezuinigheid.
Deze 2e burgeragendering gaat er nu om dat de gemeente Utrecht geen gebruik zal maken van deze ontheffingsmogelijkheid. En daardoor moet er dus alleen hoogbouw toegestaan worden die minstens zo energiezuinig is als laagbouw.

Teken deze burgeragendering hier:
https://petities.nl/petitions/burgeragendering-energiezuiniger-hoogbouw-in-utrecht?locale=nl

of eerst meer lezen: www.klimaat030.nl

Burgeragendering energiezuiniger nieuwbouw

De St. Klimaat030 is van mening dat de gemeente Utrecht nog te weinig haast maakt met CO2 reducerende maatregelen. Daarom is de stichting een burgeragendering gestart om de gemeente Utrecht te bewegen maatregelen te nemen voor energiezuiniger nieuwbouw. Het gaat om 4 concrete maatregelen die energiezuinigere woningen en andere gebouwen gaan opleveren.

Direct tekenen:
https://petities.nl/petitions/burgeragendering-energiezuiniger-nieuwbouw-in-utrecht?locale=nl

Of eerst meer lezen: www.klimaat030.nl

Bescherm de woonfunctie in de binnenstad van Utrecht

87% Van de huizen in de binnenstad wordt bewoond. De woonfunctie van de binnenstad staat sterk onder druk; er zijn geen criteria waaraan plannen van de gemeente kunnen worden getoetst. Dat leidt tot onwenselijke besluiten die de binnenstad steeds onaantrekkelijker maken voor permanente bewoning. Dat moet anders. Draag bij aan ‘Hou het Leuk hou het Utrecht’.

Voor een geldige ondertekening is het nodig dat u ALLE gegevens invult waarom gevraagd wordt (achternaam, voorletters, adres en geboortedatum).

Direct naar de burgeragendering/petitie:
https://petities.nl/petitions/bescherm-de-woonfunctie-in-de-binnenstad-van-utrecht?locale=nl

Meer lezen:
Hou het leuk, hou het Utrecht

Gezond Stedelijk Wonen Utrecht

Wij zijn een netwerk van Utrechtse bewonersgroepen. We maken ons in onze buurten sterk voor een groen, gezond, klimaatbestendig en veilig Utrecht.

De enorme groeiplannen voor de stad passen daar niet bij.
Toch is op 16 juli 2021 de Ruimtelijke Strategie 2040 vastgesteld. Een onderbouwing van de gevolgen voor leefbaarheid, betaalbaarheid en klimaat ontbreekt daarin.
Daarom willen we dat de Gemeente nu een referendum organiseert over haar plannen. Daarvoor hebben we een petitie gestart. Teken je ook?
Er zijn vóór 11 augustus* 1.000 handtekeningen nodig
van inwoners van Utrecht.
Hoort zegt het voort:

https://petities.nl/petitions/referendum-over-de-kwaliteit-van-utrecht-stad-en-haar-toekomst

*naar informatie dd 22-7 van de Gemeente

Geef Utrechter meer invloed

Te vaak zijn Utrechters ontevreden met hoe zij mee kunnen praten of meedoen in een project van de gemeente. Je praat mee, maar wordt niet gehoord. Je wil met buren een idee of plan uitwerken en indienen, maar die ruimte geeft de gemeente niet. Daarom zijn we onze petitie gestart: ‘Geef Utrechters méér invloed’. Voorstel aan de gemeenteraad is om bij gemeentelijke projecten altijd eerst met belanghebbende lokale Utrechters als gelijkwaardige gesprekspartners om de tafel te gaan en met hen alle informatie transparant te delen, net als met marktpartijen. Bovendien willen we dat lokale Utrechters de mogelijkheid krijgen om eigen voorstellen in te dienen die in het project gelijkwaardig worden onderzocht én dat de gemeenteraad bij elk project aangeeft waar in het project de Utrechters wél een beslissende stem hebben. Steun onze petitie en zorg er voor dat de gemeenteraad over onze voorstellen moet gaan stemmen.

https://petities.nl/petitions/geef-utrechters-meer-invloed?locale=nl